mandag 18. juni 2012

Hypothyreose

Hypothyreose tyder det same som lågt stoffskifte. Dette kjem av at ein liten kjertel ved strupehovudet, skjoldbrukskjertelen,  ikkje lenger produser hormon. Det viktigaste av desse hormona heiter tyoroksin. Det er dette som kontrollerer stoffskiftet, som mellom anna styrer kor raskt kroppen bruker energien frå mat. Om skjoldbrukskjertelen ikkje produserer nok hormon, er det vanlegvis fordi kroppen sitt eige forsvarsystem, immunforsvaret, angrip denne.  Når skjoldbrukskjertelen ikkje fungerer, kan dette vise seg anten som lågt stoffskifte (hypothyreose) eller som høgt stoffskifte (hyperthereose). I det siste tilfellet vert det produsert for mykje av tyroksin.


Korleis merkar ein det?

Dette er ein sjukdom som kjem snikande, og ein trur at mange er arveleg disponerte. Dette vil seie at sannsynet er stort for at du har/kan utvikle det om mor/syster eller andre i slekta di har det. I tillegg verkar ein det til at livskriser, død i famlie/omgangskrets, stort arbeidspress ulukker etc kan utløyse sjukdommen. Også fødslar kan utløyse sjukdommen, og ein mistenkjer at det kan vere ein samanheng mellom sjukdomen og fødselsdepresjonar.

I min familie var vi ikkje klar over dette før eg fekk det påvist. Etter at eg fekk påvist lågt stoffskifte, har vi teke til å nøste opp i slekta vår. No viser det seg at oldemor mi vart operert for struma. Dette gjer at fleire i slekta mi no skal til legen for å få undersøkt om dei også kan ha sjukdommen.

Ifølgje Norsk Thyreoideaforbund har omlag 80% av dei som får hypothyreose den autoimmune varianten som er kalt Hashimoto. Nokon utviklar også andre autoimmune sjukdommer som diabetes, revmatisme, leddgikt, Sjøgrens syndrom, pernisiøs anemi m.m. Sykdommen finst i alle aldersgrupper, og den aukar hyppigere med aukar alder. Det er flest kvinner som får sykdommen.

Fordi Thyroxin verker på alle celler i heile kroppen, gjev mangel på hormonet mange ulike symptom. Sidan hypothyreose snik seg innpå deg gradvis, kan det vere vanskeleg å leggje merke til endringar.
Sjølv oppdaga eg plutseleg ein dag at eg har skifta farge:
 

Dette er symptoma på  hypothereose- lågt stoffskifte:

 • Trøyttheit, stort søvnbehov, apati, manglande initiativ, depresjon-tungsinn, angst
 • Muskel- og leddsmerter, hovne ledd og musklar
 • Tørst
 • Sviktande hukommelse, nedsatt konsentrasjonsevne, manglande initiativ
 • Tendens til å fryse
 •  Nedsatt apetitt, men likevel vektauke
 • Låg brodprosent, forstoppelse, hjå kvinner med kraftig menstruasjon
 • Pistrete livlaust hår, tørre negler som lett sprekk. Mine ramlar dessutan lett av.

 • Harking/kremting, hesheit, klump i halsen, auka storleik på tungerota, dypare stemme
 • Endra ansiktstrekk - manglande mimikk
 • Tørr og pløsete hud, smale innsunkne auge
 • Hørselsproblemm og øyresus kan komme om ein har hatt sjukdommen lenge
 • Redusert toleranse for alkohol
 • Manglande sexlyst

 

Medan dette er er symptom på hyperthereose - høgt stoffskifte:

 • Rastlausheit (men kan og vere sterkt trøytt)
 • Søvnmangel
 • Sitring i fingrar og tær
 • Muskel- og leddsmerter,
 • Hjarteflimmer
 •  Diare hjå kvinner med sterke mensplager
 • Press på aguene, utbulande augeepler, synsforstyrringar
 • Muskelsmerter
 • Vekttap
 • Stor appetitt
 • Tendensar til å sveitte

Eg har forstått det slik at like før skjoldbrukskjertelen "takkar for seg", vil kroppen kjempe grådig imot. Dette kan føre til at ein kan kjenne symptom frå begge diagnosene. I alle fall har eg gjort det. For min del verkar det som om årstid verkar inn på kva symptom eg har mest av, utan at eg kan fundere dette i fagleg lesestoff.

Viss du mistenkjer at du er i faresona, så gjer du slik:

 • Be legen om å ta ei blodprøve for å få slått fast TSH-nivået, nivået for T4 (Fritt tyroksin) og for T3 (trijodtyronin).
 • Be om å få tala. Ikkje nøy deg med at legen seier at dei er normale. Er dei normale og plagene held fram, så ber du om å få målt forekomsten av eventuelle antistoff (TPO) og insister på å få tatt nye prøver etter td. tre månader. 
 • "Om prøvene er normale, og du har alle symptoma kan du likevel ha sjukdommen. For. Om ein spring orientering, og kartet ikkje stemmer med terrenget, då er det terrenget ein lyt halde seg til!" (Per Egil Hegge).

Eg tilrår på det sterkaste  at de les denne boka:


 Der finn de mykje informasjon om stoffskiftesjukdommar, og korleis ein bør gå fram i helsevesenet. I boka kan ein også lese om norske legar sine manglande kunnskapar om sjukdommen, mykje fordi dei ikkje fekk rett undervising i utdanninga si.  Du kan også lese boka på dette forumet. Bla langt ned i tråden, så ligg heile boka der.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar