fredag 22. juni 2012

Lysglimt

Eg skjønner ikkje kva som skjer med kroppen min. Truleg er det like før borreliaen sler til igjen. Ofte er det jo slik at borreliaen verkar i syklusar der ein kanskje ein får ei veke med betre dagar, før borreliaen igjen blussar opp. Typisk for borreliaen er at den tek deg når du ligg nede; viss du har ein periode med lågare immunforsvar enn normalt, høgg den til.

 Personleg merkar eg det først på at eg misser kjensla i overleppa, så resten andletet. Det er vanskeleg å styre mimikken. Deretter kjem smerta i ledd og sener med uformiska styrke. I det siste har eg hatt mykje problem med venstre beinet. Med det blotte auge kan eg sjå at eg får fleire slike lilla strekar som er typisk for borrelia. Det verste er likevel kjensla av at noko "et ein opp under hudlaget"; Det kriblar, stikk og murrar, og når eg skal bruke foten er den heilt nummen. I tillegg verker både kne og ankel. Så no om dagane går eg rundt og småsnublar, sidan eg ikkje har heilt kontroll på beina.

Det er kanskje ikkje så godt å sjå på desse bileta, men øverst i hudlaget ser de små lilla-raude strekar. Desse har ikkje vore der før. 


Desse strekane på leggen har spreidd seg  mykje i det siste. (På biletet kan de forøvrig sjå ein lite kjekk biverknad av hyperbomilitetssyndrom: tydelege blodårer. Det er den mørkeblå/lilla streken som er tjukkare enn dei andre. På sikt vil nok dette verte eit prakteksemplar av ein åreknute. Grøss.)


Noko som uroar meg, er at eg eg føler at borreliaen har spreidd seg ytterlegare i kroppen. Kvilepulsen min har dobla seg, og er rundt på 95 når eg ligg. (Normalt pleier eg å ligge mellom 45-50). Dessverre har eg også fått lilla strekar over bringa. Om dette vil seie at borreliaen har spreidd seg til hjartet, veit eg ikkje. Men eg håper inderleg ikkje det!
 Sjølvsagt kan det vere at borreliaen verkar inn på stoffskiftet. Om ein har hypothyreose/lågt stoffskifte til vanleg, tyder forsking på at borreliaen kan få stoffskiftet til å svinge, slik at ein får periodar med hypertereose-høgt stoffskifte.


No lurer de kanskje på kvifor eg kalla tråden lysglimt? Det fine i ein elles bedriten situasjon, er at dr. Luneng ved Norsk Borreliose Senter har sagt at eg skal få time og behandling enn rekna med. :D Forhåpentlegvis i juni, eller i byrjinga av juli.

I tillegg har Per Egil Hegge (tidlegare redaktør i Aftenposten, og forfattar av boka "Og så må de ikke stille spørsmål!)  Sagt at han vil hjelpe meg å komme i kontakt med ein lege som har høg kompetanse på stoffskifte. PS. Dersom du trykkjer på denne linken, kan de laste ned/lese boka i PDF-format.
Og dessutan har eg oppdaga ein anna biverknad av å ha vore sjukmeld i 1,5 år; Eg har fått mykje betre syn! :D Har gått ned mykje i styrke, og det kjem ifølgje optikaren av at eg ikkje har brukt pc'en så mykje som før.  (Noko å tenkje på, de som bruker pc mykje på jobb? ;) )  

Dessverre ser det ut til at eg ikkje får behandla hypothyreosen før etter at eg er ferdig med antibiotikakurane. Årsaka til det, så vidt eg har klart å lese meg opp, er at om ein tek til dømes Levaxin mot lågt stoffskifte, så kan/vil dette kamuflere ein del av symptoma på borreliose slik at ein kan komme til å bli lurt til å tru at ein har blitt frisk av borreliose, medan ein eigentleg berre har fått meir energi som følgje av at ein får tilført thyroxin.


Eg skal legge til fleire kjelder og linkar på sammanhengen mellom borreliose/lyme og hypothyreose seinare i dag.

No skal eg prøve å bake ei kake  til den fillippinsk-norske bonding-festen eg skal på i morgon.  Sidan eg har gjeve vekk omlag alle matvarene mine med gluten, må eg bite i eplet og kjøpe nytt mjøl. Stoler ikkje heilt på at eg er stødig nok på glutenfri-baking til at resultatet vil bli verdig ein sådan fest. ;)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar