lørdag 16. juni 2012

Rein livsstil

I dokumentaren "Underkastelsen" som vart vist på Nrk tidlegare i vår, vert det peika på kor mange ulike kjemikalier som kan finne vegen inn i kroppen.  I dokumetaren måler regissør Stefan Jarn innhaldet av miljøgifter i blodet sitt og til ei gravid kvinne. Då kjem det fram mange av dei verste miljøgiftene som PCB, kvikksølv, bromerte flammehemmarar, bisfenol A og perfluorerte forbindingar har komme inn i kroppen deira.

Bruk av til dømes tekniske kle, tekstilar som er innsett med fargestoff og flammehemmarar, bruk av drikkeflasker i plast og plastembalasje til mat vert peika på som kjelder til giftstoffa. Også barneleikar, kosmetikk, såper og elektronikk er stygge syndebukkar som kjelder som kan smitte oss menneska med hormonforstyrrande stoff.
Konsekvensane kan verte at hormonsystemet til oss menneske vert skipla, og at sædkvaliteten til menn går ned. Også auka hyppigheit at testikkelkreft kan skuldast kjemikalier, læringsvanskar hjå barn likeeins.

Under etiketten livsstil vil eg skrive om korleis ein kan prøve å få ein reinare livsstil,der ein utset seg for minst mogeleg av miljøgiftene. Ein vil jo helst leve livet så lengje ein kan!

Her er forresten er det farlig?  Dette er ei super side som ein bruke til å finne ut meir om produkta ein brukar i kvardagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar